Schoolontwikkeling

Heeft u behoefte aan interimbegeleiding voor een tijdelijke oplossing?

Is uw intern begeleider of teamleider tijdelijk afwezig?

Wilt u de ondersteuningsstructuur optimaliseren?

training, studiedagen, masterclass, cursussen, webinars

 

Tijdelijke waarneming:

Er kunnen zich situaties voordoen dat u zonder IB-er of teamleider zit. Denk aan ziekte, zwangerschapsverlof en ….
Dan kunt u denken aan een tijdelijke oplossing door inzet van een interim-IB-er of teamleider. Deze is coachend, faciliterend en ondersteunend voor leerkrachten en zichtbaar met raad en daad.

De focus ligt dan op de dagelijkse taken, waarnemen van lopende zaken en participeren in het team. De werkzaamheden zijn gericht op de leerling (en de leerkracht). Denk hierbij aan het volgen en plannen van de ontwikkeling van leerlingen en het begeleiden van leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften.

Advies en begeleiding bij leerlingondersteuning:

Als u de leerlingondersteuning anders wilt vormgeven kan Basis-plus u adviseren en begeleiden. Denk hierbij aan het optimaliseren van een groepsbespreking en leerlingbespreking, maar ook aan het anders werken met groepsplannen.

 

Doorvoeren van een verandering:

Ook kunnen er situaties zijn dat de ondersteuningsstructuur een verbetering kan gebruiken.
De interim-IB-er zal dan (als critical friend van de directeur) signaleren, analyseren en adviseren en zo nodig de passende stappen ondernemen.  De werkzaamheden zijn dan gericht op de school: advisering, begeleiding en coaching van het team.  Dit kan vervangend maar ook aanvullend werken ten aanzien van de eigen IB-er.

Als er mogelijke tekortkomingen zijn in de school kan de interim IB-er (als partner van de directeur) blootleggen waar de school handelingsverlegen is, een verbeterplan maken en als procesbegeleider van deze verandering fungeren. Doel is om een verbetertraject door te voeren en zo een professionele cultuur neer te zetten.

Ondersteuning en begeleiding van eigen ib-er:

Bij een startende ib-er of een ib-er die nieuwe vaardigheden wil ontwikkelen is coaching en ondersteuning een mogelijkheid. Denk daarbij aan het samen leiden van een groepsbespreking of leerlingbespreking of het samen uitvoeren van klassenobservaties.
Als de ondersteuningsstructuur verder vormgegeven dient te worden kan de interim ib-er gewenste veranderingen opzetten en implementeren.

Extra inzet rondom inspectiebezoek:

Basis-plus kan u begeleiden bij de voorbereiding van een inspectiebezoek. Dit aan de hand van het inspectiekader en de ambitie van de school.

Deze voorbereiding kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met behulp van een audit.

Geïnteresseerd?