Over mij

Excellent onderwijs voor alle leerlingen!

Leerlingen die betrokken zijn, plezier hebben, intrinsiek gemotiveerd zijn en zich optimaal ontwikkelen. Dat wens ik voor iedere leerling.
Hierbij is zowel aandacht voor de cognitieve ontwikkeling als ook voor vaardigheden als sociaal gedrag en leren leren.

De leerkracht doet ertoe!

Een professionele relatie tussen leerkracht en leerling is voorwaarde.
Leerkrachten die uitgaan van wat leerlingen nodig hebben en hierop afstemmen kunnen het onderwijs passend maken voor alle leerlingen en zorgen voor hogere opbrengsten.
Het basisaanbod versterken, waardoor zo min mogelijk leerlingen iets extra’s nodig hebben, voorkomt dat leerlingen uitvallen. Dit zorgt voor minder werkdruk bij de leerkracht.
Verbondenheid en veranderingsbereid zijn naast de competenties van de leerkracht, de succesbepalende factoren.

Mijn naam is Jacqueline Köke. Mede door mijn ervaring en expertise, die ik voornamelijk heb opgedaan in het Speciaal Onderwijs, kan ik scholen en leerkrachten adviseren en begeleiden.
·     Ik ben energiek, ondernemend en zie het als een uitdaging om samen het  onderwijs te verbeteren, aan te scherpen of te ontwikkelen.
·     Ik ga voor het resultaat met impact op het leerproces van de leerling
·     Ik werk vanuit context van de school, vanuit het goede wat er al ligt.
·     Ik ben onderzoekend en blijf kritisch kijken naar mogelijke oplossingen