Excellent en passend onderwijs voor alle leerlingen

Wil je de kwaliteit van je lessen duurzaam verbeteren?

Leer dan hoe je met de Basis-plus-methode jezelf, je leerlingen, je klas en je resultaten managet, zodat:

... jij met passie en meer zelfvertrouwen voor de klas staat

... de leerlingen betrokken en gemotiveerd meedoen

... gedragsproblemen worden voorkomen

... de leerlingresultaten verbeteren

... je weer grip ervaart in je lessen

Basis-plus begeleidt en coacht teams om vaardigheden te ontwikkelen en vorm te geven in de praktijk.

Basis-plus geeft advies over de mogelijkheden om uw rekenonderwijs verder te ontwikkelen.

Basis-plus ondersteunt bij de ontwikkeling van de school in de richting van een lerende organisatie.

Basis-plus traint het team bij de implementatie van een rekenmethode en vult dit aan met verdieping.

Basis-plus biedt scholing over verschillende thema’s en op verschillende manieren.

Mijn missie

Ik geloof dat door beter dan goed onderwijs  kan worden voorkomen dat leerlingen uitvallen. Zo is passend onderwijs mogelijk voor alle leerlingen.

Ik zie handelingsgricht en opbrengstgericht werken als een manier om de ontwikkeling van de leerling, van de leerkracht en van de school te optimaliseren.

Volgens mij kan dit worden bereikt door professionalisering van de leerkracht. Door meer kennis, maar ook door het omzetten van kennis naar vaardigheden, van theorie naar praktijk.

Jacqueline ken ik als een, warme, bevlogen collega die verstand heeft van cyclische onderwijsprocessen. 

Zij heeft visie op onderwijs en hoe dit te verbeteren, aan te scherpen en te ontwikkelen. Ze gaat voor het resultaat maar vergeet niet de inspanning te waarderen.

Jacqueline ken ik als iemand die denkt in mogelijkheden vanuit een onderzoekende houding. Zij is een kei in analyseren en duiden van (leer)opbrengsten op kind-, groeps- en schoolniveau en het maken van trendanalyses.
Zij kan een inschatting maken wat leerkrachten/een team nodig heeft om in ontwikkeling te komen. Bovendien kan zij de begeleiding bieden die nodig is.
Jet Dekkers
Synergieschool, Roermond
Name Goes Here