Maak het verschil en heb impact!

Vertrouwen en vakmanschap in de rekenles

Ik help passie-gedreven leerkrachten om met zelfvertrouwen, vol energie en zonder werkdruk rekenles te geven, zodat de leerlingen betrokken en gemotiveerd zijn en ongewenst gedrag wordt voorkomen.

Heb jij als leerkracht geregeld het gevoel dat je het overzicht kwijt bent en je grip op je leerlingen verliest?

Zijn de verschillen in de rekenles in jouw klas ook zo groot?

Is het automatiseren in jouw klas een probleem?

Maak jij je zorgen over de rekenresultaten van je leerlingen en hoe ze zich ontwikkelen als persoon in deze tijd?

Wil jij beter samenwerken met collega’s en ouders?

Met jouw talenten en expertise kun je je groep leerlingen laten leren en laten groeien, zodat je:

– Het verschil maakt voor je leerlingen

– Impact hebt op de ontwikkeling van je leerlingen

– Datgene kunt doen waar je passie ligt, het lesgeven

– Betere resultaten en hogere opbrengsten haalt

– Meer jezelf kan zijn

– Zelfbewuster en zelfverzekerder voor de klas staat

– Een goed contact hebt met ouders

– Beter samenwerkt met je collega’s

JIJ KUNT DIT OOK!

HOE ZOU HET VOOR JOU ZIJN ALS JE ……

ALTIJD VOL ZELFVERTROUWEN BENT

Lekker in je vel, vol energie en helemaal jezelf.

GRIP EN OVERZICHT KRIJGT EN HOUDT

Meer werkplezier, meer tijd, meer vrijheid

ANDERS KIJKT, DENKT EN DOET

Een groeiende mindset, preventieve bewustwording en een pro-actieve houding

ANDERS OMGAAT MET VERSCHILLEN IN JE KLAS

Afstemmen op behoeften en anders leren en denken

ONGEWENST GEDRAG VOORKOMT

Aanleren van vaardigheden en persoonsvorming

STRUCTUUR AANBRENGT IN JE KLAS

Met eigenaarschap voor de leerlingen

ALS TEAM UITGROEIT NAAR EEN TOPTEAM

Van en met elkaar leren en samen veranderen en verbeteren

BETER SAMENWERKT MET OUDERS

Verbinding maken en ontwikkelingsgerichte gesprekken voeren

JE REKENKENNIS VERDER AANSCHERPT

Het maken van beredeneerde keuzes in je klas

 

HOE ZOU HET ZIJN ALS JE EEN HANDLEIDING HEBT WAARMEE JE HET VERSCHIL KUNT MAKEN ?

WAT IS REKENEN?

Kiezen en implementeren van een rekenmethode, kennis van leerlijnen

REKENDOMEINEN

Van automatiseren, getalbegrip, getallen en bewerkingen, meten & meetkunde, en nog veel meer.

REKENDIDACTIEK

Inzicht in de didactische modellen, zoals drieslagmodel, handelingsmodel en hoofdfasenontwikkeling

UITLEGGEN EN AFSTEMMEN

Hoe geef je een effectieve instructie en stem je af op behoeften van alle leerlingen

DATA, DUIDEN EN DAN?

Het verhogen van de rekenopbrengsten in relatie tot vakmanschap

LEREN LEREN

Het aanleren van vaardigheden en zelfsturing

ZWAKKE REKENAARS

Wat is er extra nodig als rekenen niet vanzelf gaat?

STERKE REKENAARS

Deze leerlingen hebben iets anders nodig. Maar wat?

DE EXCELLENTE REKENLEERKRACHT

Vol zelfvertrouwen rekenles geven en samenwerken met collega’s en ouders

Mijn missie

Ik geloof erin dat jij met je kennis en ervaring en als persoon het verschil kunt maken voor leerlingen. En dat je impact hebt op hun ontwikkeling.

Ik ben ervan overtuigd dat als je op een andere manier durft te zijn, te denken en te doen, dat je leerlingen meer betrokken en gemotiveerd zijn en dat ongewenst gedrag wordt voorkomen.

Ik help je graag dicht bij jezelf te blijven en vaardigheden te ontwikkelen die je helpen om beter af te stemmen op het leren en het gedrag van je leerlingen. En een andere kijk op het samenwerken met je collega’s en met ouders.

Het is mijn missie om jou daarin te ondersteunen, zodat jij je leerlingen waardevolle lessen mee kan geven.

Jacqueline ken ik als een warme, bevlogen collega die verstand heeft van cyclische onderwijsprocessen. 

Zij heeft visie op onderwijs en hoe dit te verbeteren, aan te scherpen en te ontwikkelen. Ze gaat voor het resultaat maar vergeet niet de inspanning te waarderen.

Jacqueline ken ik als iemand die denkt in mogelijkheden vanuit een onderzoekende houding. Zij is een kei in analyseren en duiden van (leer)opbrengsten op kind-, groeps- en schoolniveau en het maken van trendanalyses.
Zij kan een inschatting maken wat leerkrachten/een team nodig heeft om in ontwikkeling te komen. Bovendien kan zij de begeleiding bieden die nodig is.
Jet Dekkers

Synergieschool, Roermond

We kijken met een positief gevoel terug op de verdiepingstraining van Getal & Ruimte jr.
Het was een duidelijk verhaal met een goede opbouw en wat goed aansloot bij onze vraag.
Petra Herbrink

De Parkschool, Arnhem