Advies

Wat kunt u doen om de opbrengsten te verhogen?
Hoe houdt u de hoge opbrengsten vast?
Hoe leert u leerlingen leren?
Hoe kunt u leerlingen goed gedrag aanleren?

 

Basis-plus biedt  begeleiding bij het optimaliseren van het onderwijs en bij de versterking van het handelen van de leerkracht, zodat u een kwaliteitsslag kunt maken met uw school.

Middels het analyseren en duiden van (leer)opbrengsten op kind-, groeps- en schoolniveau en het maken van trendanalyses wordt duidelijk welke interventies er nodig zijn. Basis-plus begeleidt leerkrachten bij het uitvoeren van deze interventies. De kennis die leerkrachten reeds hebben wordt uitgebreid en vertaald naar vaardigheden. Zo wordt intern meer expertise opgebouwd, zodat men minder afhankelijk is van expertise van buitenaf.
Zo wordt het handelingsrepertoire van de leerkracht uitgebreid en versterkt met betrekking tot het pedagogisch handelen, didactisch handelen en het klassenmanagement.

Er wordt tevens kritisch gekeken naar de administratie. Door alleen te doen wat echt nodig is en wat bijdraagt aan het leren van leerlingen, ervaart de leerkracht meer werkplezier.

Samen werken we zo aan een opbrengstgerichte en ontwikkelingsgerichte cultuur.

Geïnteresseerd?

Advies en begeleiding bij rekenen

Wat kunt u doen als de opbrengsten bij rekenen tegenvallen? Hoe kunt u het vakmanschap van leerkrachten versterken?

Uitgaande van de gegevens die er zijn en van de dingen die goed gaan, gaan we onderzoeken welke interventies nodig zijn om de opbrengsten bij rekenen te verhogen.

Advies en begeleiding leren leren (executieve functies)

Hoe verbetert u de werkhouding van leerlingen?
En hoe leert u leerlingen leren?
Hoe doet u  dit op een opbrengstgerichte manier?

Advies en begeleiding bij gedrag

Hoe kunt u omgaan met het gedrag van leerlingen?
Hoe kunt u zorgen dat leerlingen op een positieve manier met elkaar omgaan?
Hoe kan het pedagogisch klimaat worden verbeterd?
Hoe kunt u gedragsproblemen voorkomen?